Portes tallafoc EI2-30C5

Portes resistents al foc 30 minuts, de fusta formades per elements que garanteixen plenament l'aïllament al foc. Fulla de mínim 40 o 45 mm de gruix amb bastidor perimetral massís, junta perimetral intumescent i expansiva, amb nucli interior format per materials retardants al foc. Acabat adaptat a les necessitats de l'obra (xapades, lacades, estratificades, decorades, ...).

Exemples de tipologies
EI2-30C5 MARC DE FUSTA PERN VIST
EI2-30C5 MARC DE FUSTA XARNERA OCULTA
EI2-30C5 MARC METAL·LIC PERN VIST
EI2-30C5 MARC METAL.LIC XARNERA OCULTA
EI2-30C5 MARC FUSTA ENRASADA CARA EXT. PERN VIST
EI2-30C5 MARC FUSTA ENRASADA CARA EXT. XARNERA OCULTA
EI2-30C5 MARC FUSTA ENRASADA CARA INT. XARNERA OCULTA
Top