Condicions d'ús

La utilització d’aquesta publicació digital implica l’acceptació de les següents condicions d’ús:

La publicació digital de DISTRIBUCIONES DE MADERAS Y SUS ELEMENTOS, S.L.U té com a objectiu facilitar als seus clients i al públic en general, la informació relativa a la companyia i als productes i serveis que s’ofereixen.
DISTRIBUCIONES DE MADERAS Y SUS ELEMENTOS, S.L.U es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment, modificacions en la informació continguda a la seva publicació digital, així com suspendre’n l’accés en qualsevol moment i sense avís previ.

DISTRIBUCIONES DE MADERAS Y SUS ELEMENTOS, S.L.U no es compromet a l’actualització immediata de la informació continguda a la publicació digital.

DISTRIBUCIONES DE MADERAS Y SUS ELEMENTOS, S.L.U no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts que tinguin terceres parts en els enllaços o vincles als quals es fa referència en aquestes pàgines.

DISTRIBUCIONES DE MADERAS Y SUS ELEMENTOS, S.L.U no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici en el software o hardware de l’usuari derivat de l’accés a la seva publicació digital o de l’ús de la informació o aplicacions que contingui.

DISTRIBUCIONES DE MADERAS Y SUS ELEMENTOS, S.L.U és titular de tots els drets sobre el software de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel•lectual referits als continguts que s’hi incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d’aquesta companyia, les marques dels quals estan registrades a favor dels seus respectius titulars, i com a tals són reconegudes per DISTRIBUCIONES DE MADERAS Y SUS ELEMENTOS, S.L.U. Cap material d’aquesta publicació digital podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de DISTRIBUCIONES DE MADERAS Y SUS ELEMENTOS, S.L.U.

DISTRIBUCIONES DE MADERAS Y SUS ELEMENTOS, S.L.U respectarà escrupulosament la confidencialitat de les dades de caràcter personal aportades pels visitants de la publicació digital, mitjançant el compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades, i entre altres, d’allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

El correu electrònic no es considerarà com un mitjà vàlid a efectes de presentació de reclamacions. Per aquesta finalitat caldrà dirigir-se al servei d’atenció al client de DISTRIBUCIONES DE MADERAS Y SUS ELEMENTOS, S.L.U que indicarà en cada cas els punts a seguir.

Tota la informació que es rebi en aquestes pàgines, com per exemple comentaris, suggerències o idees, es considerarà cedida a DISTRIBUCIONES DE MADERAS Y SUS ELEMENTOS , S.L.U de manera gratuïta. No envieu, si us plau, informació que NO pugui ser tractada així.

Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que NO són propietat de DISTRIBUCIONES DE MADERAS Y SUS ELEMENTOS, S.L.U són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per DISTRIBUCIONES DE MADERAS Y SUS ELEMENTOS, S.L.U. Apareixen en aquesta publicació digital a efectes de promoció i de recopilació d’informació. Aquests propietaris poden sol•licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany.

Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació solament serà vàlida per notificació escrita i/o correu certificat.

 

DISTRIBUCIONES DE MADERAS Y SUS ELEMENTOS, S.L.U.
C/ PONENT NUM 9, POL. IND. CAN PRUNA . 17421 RIUDARENES / GIRONA
Tel.: 972 164 655
Tel. Mob.: 636 777 911
comercial@heletec.com

Top