Portes tallafoc EI2-120C5

Portes resistents al foc 120 minuts, de fusta formades per elements que garanteixen plenament l'aïllament al fuego. Fulla de 55 mm de gruix amb bastidor perimetral massís, junt perimetral intumescent i expansiva, amb nucli interior format per materials retardants al foc . Acabat adaptat a les necessitats de l'obra (xapades, lacades, estratificades, decorades, ...).

Exemples de tipologies
EI2-120C5 MARC FUSTA PERN VIST
EI2-120C5 MARC FUSTA XARNERA OCULTA
EI2-120C5 MARC FUSTA ENRASADA CARA EXT. PERN VIST
EI2-120C5 MARC FUSTA ENRASADA CARA EXT. XARNERA OCULTA
EI2-120C5 MARC FUSTA ENRASADA CARA INT. XARNERA OCULTA
Top