Porta anti RX amb plom

Portes de fusta destinades a protegir els recintes de la radiació produïda per aparells que funcionen amb RX, amb lámina de plom que cobreix la totalidad de la seva alçada i amplada. Acabats adaptats a les necessitats de l'obra (xapades, lacades, estratificades, decorades,…).

Exemples de tipologies
RX Porta anti RX amb plom
RX ENRASADA Porta enrasada anti RX amb plom
Top