Porta acústica 50 dB

Portes acústiques de fusta formades per elements que garanteixen plenament l'aïllament i l'absorció acústica. Full de 70 mm de gruix amb bastidor perimetral massís, amb nucli interior d'aïllament acústic, amb un encavalcament perimetral a 3 costats. Acabat adaptat a les necessitats de l'obra (xapades, lacades, estratificat, decorats, …).

Exemples de tipologies
50 dB MARC FUSTA PERN VIST
50 dB MARC FUSTA XARNERA OCULTA
50 dB MARC METAL·LIC PERN VIST
50 dB MARC METAL.LIC XARNERA OCULTA
50 dB MARC FUSTA ENRASADA CARA EXT. PERN VIST
50 dB MARC FUSTA ENRASADA CARA EXT. XARNERA OCULTA
50 dB MARC FUSTA ENRASADA CARA INT. XARNERA OCULTA
Top