Porta acústica 45 dB

Portes acústiques de fusta formades per elements que garanteixen plenament l'aïllament i l'absorció acústica. Fulla de 65 mm de gruix amb bastidor perimetral massís, amb nucli interior d'aïllament acústic , amb un encavalcament perimetral a 3 costats. Acabat adaptat a les necessitats de l'obra (xapades, lacades, estratificat, decorats, …).

Exemples de tipologies
45 dB 1 FULLA AMB MARC DE FUSTA
45 dB 1 FULLA AMB MARC DE FUSTA + FIX SUPERIOR
45 dB 2 FULLES AMB MARC DE FUSTA
45 dB 2 FULLES AMB MARC DE FUSTA + FIX SUPERIOR
45 dB 1 FULLA AMB MARC METAL·LIC
45 dB 1 FULLA AMB MARC METAL·LIC + FIX SUPERIOR
45 dB 2 FULLES AMB MARC METAL·LIC
45 dB 2 FULLES AMB MARC METAL·LIC + FIX SUPERIOR
Top