Porta acústica 45 dB

Portes acústiques de fusta formades per elements que garanteixen plenament l'aïllament i l'absorció acústica. Fulla de 65 mm de gruix amb bastidor perimetral massís, amb nucli interior d'aïllament acústic , amb un encavalcament perimetral a 3 costats. Acabat adaptat a les necessitats de l'obra (xapades, lacades, estratificat, decorats, …).

Exemples de tipologies
45 dB MARC FUSTA PERN VIST
45 dB MARC FUSTA XARNERA OCULTA
45 dB MARC METAL·LIC PERN VIST
45 dB MARC METAL.LIC XARNERA OCULTA
45 dB MARC FUSTA ENRASADA CARA EXT. PERN VIST
45 dB MARC FUSTA ENRASADA CARA EXT. XARNERA OCULTA
45 dB MARC FUSTA ENRASADA CARA INT. XARNERA OCULTA
Top