Porta acústica 30 dB

Portes acústiques de fusta formades per elements que garanteixen plenament l'aïllament i l'absorció acústica. Full de 45 mm de gruix amb bastidor perimetral massís, amb nucli interior d'aïllament acústic , amb un encavalcament perimetral a 3 costats. Acabat adaptat a les necessitats de l'obra (xapades, lacades, estratificat, decorats, …).

Exemples de tipologies
30 dB MARC FUSTA PERN VIST
30 dB MARC FUSTA XARNERA OCULTA
30 dB MARC METAL·LIC PERN VIST
30 dB MARC METAL.LIC XARNERA OCULTA
30 dB MARC FUSTA ENRASADA CARA EXT. PERN VIST
30 dB MARC FUSTA ENRASADA CARA EXT. XARNERA OCULTA
30 dB MARC FUSTA ENRASADA CARA INT. XARNERA OCULTA
Top