mPorta acústica 55 / 60 dB

Portes acústiques de fusta formades per elements que garanteixen plenament l'aïllament i l'absorció acústica. Full de 85 mm de gruix amb bastidor perimetral massís, amb nucli interior d'aïllament acústic , amb un encavalcament perimetral a 3 costats. Acabat adaptat a les necessitats de l'obra (xapades, lacades, estratificat, decorats, …).

Exemples de tipologies
55/60 dB MARC FUSTA PERN VIST
55/60 dB MARC FUSTA XARNERA OCULTA
55/60 dB MARC METAL·LIC PERN VIST
55/60 dB MARC METAL.LIC XARNERA OCULTA
55/60 dB MARC FUSTA ENRASADA CARA EXT. PERN VIST
55/60 dB MARC FUSTA ENRASADA CARA EXT. XARNERA OCULTA
55/60 dB MARC FUSTA ENRASADA CARA INT. XARNERA OCULTA
Top