Portes tallafoc EI2-45C5

Portes resistents al foc 45 minuts, de fusta formades per elements que garanteixen plenament l'aïllament al fuego. Fulla de 45 mm de gruix amb bastidor perimetral massís, junt perimetral intumescent i expansiva, amb nucli interior format per materials retardants al foc . Acabat adaptat a les necessitats de l'obra (xapades, lacades, estratificades, decorades, ...).

Exemples de tipologies
EI2-45C5 MARC FUSTA PERN VIST
EI2-45C5 MARC FUSTA XARNERA OCULTA
EI2-45C5 MARC METAL·LIC PERN VIST
EI2-45C5 MARC METAL.LIC XARNERA OCULTA
EI2-45C5 MARC FUSTA ENRASADA CARA EXT. PERN VIST
EI2-45C5 MARC FUSTA ENRASADA CARA EXT. XARNERA OCULTA
EI2-45C5 MARC FUSTA ENRASADA CARA INT. XARNERA OCULTA
Top