Portes tallafoc EI2-45C5

Portes resistents al foc 45 minuts, de fusta formades per elements que garanteixen plenament l'aïllament al fuego. Fulla de 45 mm de gruix amb bastidor perimetral massís, junt perimetral intumescent i expansiva, amb nucli interior format per materials retardants al foc . Acabat adaptat a les necessitats de l'obra (xapades, lacades, estratificades, decorades, ...).

Exemples de tipologies
EI2-45C5 1 FULLA AMB MARC DE FUSTA
EI2-45C5 1 FULLA AMB MARC DE FUSTA + FIX SUPERIOR
EI2-45C5 2 FULLES AMB MARC DE FUSTA
EI2-45C5 2 FULLES AMB MARC DE FUSTA + FIX SUPERIOR
EI2-45C5 1 FULLA AMB MARC METAL·LIC
EI2-45C5 1 FULLA AMB MARC METAL·LIC + FIX SUPERIOR
EI2-45C5 2 FULLES AMB MARC METAL·LIC
EI2-45C5 2 FULLES AMB MARC METAL·LIC + FIX SUPERIOR
Top